Sijoituskodille

Herpille koti -ringin (HeKo-rinki) tarkoituksena on auttaa sijoittamaan kodittomia, hylättyjä, kaltoin kohdeltuja tai pitovaikeuksista kärsiviä, terraariossa pidettäviä matelijoita, sammakkoeläimiä, hyönteisiä ja hämähäkkieläimiä uusiin koteihin luotettavien terraarioharrastajien hoitoon. Olemme iloisia, että sinäkin olet liittynyt sijoituskotiehdokkaaksi tai harkitset sellaiseksi liittymistä.

Sijoituskodit muodostavat valtakunnallisen verkoston. Verkostoa ylläpitää ja sijoituskotien yhteyshenkilönä toimii HeKo-ringin ylläpitäjä. Hän on se henkilö, joka ottaa yhteyttä sinuun, vapaaehtoinen sijoituskotiehdokas, jos saa tietää kodittomasta, joka saattaisi sopia juuri sinulle sijoitettavaksi. Sinäkin voit ottaa yhteyttä ylläpitäjään, jos sinulla on kysyttävää HeKo-rinkiin liittyen. Ylläpitäjän tavoittaa sähköpostitse osoitteella heko@herpetomania.fi tai HeKo-ringin numerosta 045 845 5584.

Tällä sivulla esitetään HeKo-ringin ohjeita ja sääntöjä sijoituskotina toimivalle. Ole hyvä ja tutustu niihin ennen sijoituskotiehdokkaaksi ilmoittautumista tai viimeistään ennen eläimen vastaanottamista. Halutessasi voit tutustua myös HeKon virallisiin toimintaperiaatteisiin.

Sijoituskodiksi ilmoittautuminen ja eroaminen

Sijoituskotiehdokkaaksi voi ilmoittautua kuka tahansa täysi-ikäinen terraarioeläinharrastaja. Ilmoittautuminen tapahtuu netissä täyttämällä ilmoittautumislomake..

Ilmoittautumisen jälkeen sijoituskoti saa sähköpostitse henkilökohtaisen tunnusluvun, jonka avulla voi kirjautua HeKon sivuille ja muuttaa antamiaan tietoja esimerkiksi muuton yhteydessä. Tunnusluvun avulla sijoituskoti voi myös perua ilmoittautumisensa kokonaan. Sijoituskodin tietojen muokkaus tapahtuu sivun heko.herpetomania.fi/sijoituskoti kautta. Jos olet unohtanut tunnuslukusi, ota yhteyttä ringin ylläpitäjään.

Ringin ylläpitäjä pitää rekisteriä ringin kautta sijoitetuista eläimistä ja sijoituskodeista joihin eläimet on sijoitettu. Niin kauan kuin sijoituskodilla on hallussaan elävä, heille HeKo-ringin kautta sijoitettu eläin, on sijoituskoti velvollinen ylläpitämään yhteystietojaan HeKo-ringin sijoituskotirekisterissä. Eläimestä luopumisen tai kuoleman jälkeen sijoituskoti voi poistaa tietonsa sijoituskotiehdokkaiden rekisteristä. Eläimen tietoihin jää kuitenkin maininta sijoituskodin tarjonneen henkilön nimestä ja yhteystiedoista rekisteristä eroamisen jälkeenkin. Jos sijoituskotiin ei koskaan ole ollut sijoitettuna eläintä, ei sijoituskodista jää mitään tietoja HeKon rekistereihin.

Eläimen sijoittaminen sijoituskotiin

Jos HeKo-ringin tietoon tulee koditon herppi, joka vastaa sijoituskodin sijaintia ja toiveita, ringin ylläpitäjä ottaa yhteyttä sijoituskotiin ja kysyy halukkuutta ottaa eläin haltuunsa. Eläimen voi ottaa pysyvästi tai väliaikaisesti, kunnes eläimelle löytyy pysyvä koti.

Jos sijoituskoti hyväksyy tarjotun eläimen ja päättää tarjota sille kodin, ylläpitäjä antaa eläimen luovuttajan yhteystiedot. Sijoituskoti sitoutuu viivytyksettä ottamaan yhteyttä luovuttajaan ja sopimaan eläimen luovuttamisen tavasta, ajasta ja paikasta.

Eläimen luovutus tapahtuu aina eläimen haltijan ja sijoituskodin kesken, heidän keskinäisenä toimenaan. Haltija ja sijoituskoti tekevät eläimen luovutuksesta HeKo-ringin ohjeistuksen mukaisen kirjallisen luovutusasiakirjan. Asiakirja laaditaan kahtena samansisältöisenä kappaleena, joista toinen jää eläimen luovuttajalle ja toinen sijoituskodille. Eläin ei missään vaiheessa tule HeKo-ringin tai Suomen herpetologisen yhdistyksen omaisuudeksi, eikä rinki tai yhdistys missään vaiheessa ole millään tavalla vastuussa eläimestä. Ringin rooli rajoittuu siihen, että se ainoastaan suosittelee luotettavana pitämiään sijoituskoteja eläinten haltijoille ja velvoittaa sijoituskodit noudattamaan ringin sääntöjä ja toimintatapoja.

Sijoituskoti ei saa maksaa eläimestä sen luovuttajalle eikä luovuttaja sijoituskodille: eläin tulee luovuttaa ilmaiseksi. Mikäli eläimen mukana tulee tarvikkeita, kuten terraario, ruokaa tai vitamiinituotteita, sijoituskoti ja eläimen luovuttaja voivat halutessaan keskenään sopia niistä mahdollisen korvauksen.

Sijoituskoti on velvollinen ilmoittamaan toteutuneesta luovutuksesta ringin ylläpitäjälle välittömästi luovutuksen tapahduttua.

Tuen anominen HeKo-eläimen hyväksi

Pääperiaate on, että kukin sijoituskoti vastaa vastaanottamansa eläimen kaikista kuluista. Jos eläimen alkuvaiheisiin uudessa kodissa liittyy merkittäviä kuluja, HeKolla on mahdollisuus harkinnanvaraisesti tukea sijoituskotia näissä kuluissa. Tuettavia kuluja voivat olla mm. eläimen alkuperäisestä sijainnistaan noutamisesta syntyvät kulut, eläimen alkuvaiheisiin liittyvät eläinlääkäri- ja lääkekulut tai eläimen asuttamiseen liittyvät kulut (tarvikkeiden hankintakulut). HeKon myöntämä tuki voi olla myös osa syntyneestä kulusta, ei välttämättä koko kulun kokoinen.

Tukea myönnetään ainoastaan todellisten, syntyneiden kulujen perusteella, aina jälkikäteen ja kuittia vastaan. Tämä koskee myös matkakuluja, joita tuetaan joko julkisen liikenteen matkalippua, tai huoltoaseman polttoaineen ostokuittia vastaan. Ostokuitin lisäksi polttoainekulusta vaaditaan selvitys tehdystä matkasta ja siihen käytetyn polttoaineen määrästä. Matkakuluja ei siis korvata kilometrikorvauksella.

Tukea voi anoa lomakkeella, joka löytyy ringin kotisivuilta. Täytetty ja allekirjoitettu lomake toimitaan ringin ylläpitäjälle, joka tekee tukipäätöksen 14 vuorokauden kuluessa anomuksen vastaanotosta. Mikäli tukea myönnetään, se maksetaan sijoituskodin ilmoittamalle tilille.

Eläin sijoituskodin hallussa

Sijoituskoti sitoutuu hoitamaan haltuunsa saamaansa eläintä parhaan kykynsä ja taitonsa mukaan. Eläimelle on taattava sen tarvitsema, lajin mukainen hoito sekä riittävä lääketieteellinen hoito eläimen sitä tarvitessa.

Mikäli sijoituskoti joutuu lopettamaan eläimen tai luopumaan eläimestä, on sijoituskoti velvoitettu ilmoittamaan asiasta ringin ylläpitäjälle. Sijoituskoti ei saa myydä haltuunsa saamaansa eläintä rahaa, palveluita tai hyödykkeitä vastaan. Sijoituskoti saa ainoastaan lahjoittaa eläimen eteenpäin, mikäli ei enää itse pysty huolehtimaan eläimestä. Mikäli sijoituskoti joutuu luopumaan eläimestä muttei löydä sille uutta kotia, HeKo-ringin ylläpitäjä pyrkii pyydettäessä auttamaan uuden kodin löytämisessä. Jos sijoituskoti luovuttaa eläimen edelleen, tulee sijoituskodin ilmoittaa ringin ylläpitäjälle uuden omistajan yhteystiedot. Sijoituskoti on velvoitettu ilmoittamaan ringille myös eläimen kuolemasta.

Mikäli eläimen luovuttamisen jälkeen käy ilmi, ettei sijoituskoti huolehti eläimestä asiallisesti tai ei noudata ringin ehtoja ja sääntöjä, ringin ylläpitäjä voi poistaa kodin vapaaehtoisten sijoituskotiehdokkaiden listalta. Ylläpitäjä voi myös tarvittaessa tehdä sijoituskodista virallisen eläinsuojeluilmoituksen tai ottaa yhteyttä poliisiin, mikäli hän epäilee eläimen pidossa tapahtuneen rikoksen.